Veřejná zakázka: Lutoninka oprava pro PMO, km 2,482-6,479

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6794
Systémové číslo: P15V00006788
Evidenční číslo zadavatele: S957/2015/157
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 631979
Počátek běhu lhůt: 19.11.2015
Nabídku podat do: 04.12.2015 10:30
Otevírání obálek: 04.12.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lutoninka oprava pro PMO, km 2,482-6,479
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V úseku km 2,482-2,670 bude odtěžen sediment na levém břehu a obnoven průtočný profil koryta. Dále dojde k opravě břehového opevnění. Opěrná zeď pod mostem bude přespárována, stejně jako navazující dlažba na pravém břehu. Pomístně dojde k opravě dlažby a patky pod dlažbou. Níže po proudu dojde k rozebrání záhozu z l.k. na obou březích koryta a jeho doplnění a opětovné vyskládání, aby byla zajištěna jeho stabilita v případě namáhání zvýšenými průtoky.
U jednotlivých stupňů dojde k opravě poškozených částí. Těleso stupně s přelivnou hranou a předpráh budou opraveny zdivem z l.k., na březích bude doplněna poškozená dlažba s patkou pod dlažbu a ve vývarech bude doplněna dlažba z l.k. V případě velkého poškození nebo úplného zničení opevnění dna ve vývaru bude dlažba nahrazena záhozem z l.k. Nad těleso stupně a pod předpráh budou doplněny pásy z rovnaniny z l.k. na ochranu objektu a zamezení jeho podemílání.
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Lutoninka oprava pro PMO, km 2,482-6,479“ "Lutoninka oprava pro PMO, km 2,482-6,479 Dodatek č.1", zpracované firmou Regioprojekt Brno, s.r.o., Hrnčířská 573/6, Brno, autorizovaným inženýrem v oboru „Stavby vodního hospodářství“, v seznamu ČKAIT veden pod číslem 1004754.
Stavba bude realizována dle podmínek sdělení s ohlášením stavby vydaného MěÚ Vizovice, OŽP; č.j. MUVIZ 021004/2014 ŽP-PM ze dne 26.11.2014 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú.Vizovice, Zádveřice,

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 387 197 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky