Veřejná zakázka: Záviliší v km 0,164 – 0,329

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6798
Systémové číslo: P15V00006792
Evidenční číslo zadavatele: S951/2015/114
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 31.10.2015
Nabídku podat do: 11.11.2015 09:00
Otevírání obálek: 11.11.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Záviliší v km 0,164 – 0,329
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, které řeší opravu stávajícího opevnění koryta vodního toku Záviliší v ř. km 0,164 – 0,329 v intravilánu Hradce nad Moravicí. V rámci stavby bude provedena obnova dřevěných a kamenných konstrukcí příčného a podélného opevnění koryta toku a tím zamezení vzniku břehových nátrží a prohlubování dna, odstranění nánosů z průtočného profilu toku. Dále budou doplněny kamenné příčné objekty v úrovni dna.
Cílem stavby je oprava stávajícího opevnění koryta (dlažba z lomového kamene na sucho, rovnanina z lomového kamene, dřevěné prahy, skluzový stupeň), doplnění příčných objektů do dna (3 kamenné prahy do dna) a tím zajištění jeho stabilizace. Stavba bude prováděna ve stávajícím korytě toku.

Stavba zahrnuje dva stavební objekty:
SO 01 – Oprava
SO 02 – Příčné objekty

Podrobnější popis technického řešení je patrný z projektové dokumentace stavby.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby "Záviliší v km 0,164 – 0,329", zpracované projekční firmou Projekční a inženýrská činnost Groman a spol. s. r. o., Bezručova 879, 742 13 Studénka. Budou respektovány podmínky a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.
Ke stavbě byl Magistrátem města Opavy, Odborem životního prostředí, vydán Souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací č.j. MMOP 118399/2015 dne 12.10.2015 a sdělení č.j. MMOP 121187/2015 dne 16.10.2015.

Zadavatelem předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 990 tis. Kč.

Místo plnění: IDVT 10217424, čhp 2-02-02-075, kraj Moravskoslezský, okres Opava, obecHradec nad Moravicí, katastrální území Hradec nad Moravicí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 989 599 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky