Veřejná zakázka: Oprava asfaltových lesních na Lesní správě Bystřice pod Hostýnem

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001793
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 680
Systémové číslo: P15V00000680
Evidenční číslo zadavatele: S915/2012/053
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 220052
Počátek běhu lhůt: 12.07.2012
Nabídku podat do: 06.08.2012 08:00
Otevírání obálek: 06.08.2012 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava asfaltových lesních na Lesní správě Bystřice pod Hostýnem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava stávajících lesních cest. Lesní cesta Za Štěpánem - vyspravení výtluků stávající penetrované cesty, dvojitý živičný uzavírací nátěr, čištění příkop a svodnic, očištění podkladu komunikace.
Lesní cesta Mladcová - vyspravení výtluků stávající asfaltobetonové cesty, dvojitá vrstva asfaltobetonu v tl. 40 a 50 mm, zřízení trubního propustku DN 400 mm, čištění příkop, očištění podkladu komunikace, zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem.
Lesní cesta K Naftě - vybudování 6 ks čel a 6 ks jímek stávajících trubních propustků, čištění příkop, očištění podkladu komunikace, vyčištění trubních propustků, penetrační makadam hrubý tl. 100 mm, živičný uzavírací nátěr, zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem.
Akce financována z vlastních zdrojů zadavatele.
Místo plnění: k.ú. Držková, Mladcová

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 463 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Zlín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky