Veřejná zakázka: Příprava a realizace prezenčních aukcí dříví nastojato

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6811
Systémové číslo: P15V00006805
Evidenční číslo zadavatele: 099/2015/151
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 523878
Počátek běhu lhůt: 25.11.2015
Nabídku podat do: 12.01.2016 10:00
Otevírání obálek: 12.01.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Příprava a realizace prezenčních aukcí dříví nastojato
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je

a) Měření porostů nastojato pro účely zjišťování předpokládané zásoby Těžebních prvků (Těžebním prvkem se rozumí jedno nebo více ohraničených území v lesním porostu, pro které je zjišťován objem dříví) určených k prodeji nastojato v rámci prezenční aukce, včetně výpočtu zásoby porostů metodou dle tabulek ČSOT, popř. prostřednictvím morfologické křivky kmene.
b) Příprava všech podkladů k prezenční aukci dříví nastojato a vlastní organizace aukčního dne zahrnující zejména zajištění vhodných prostor, oslovení zájemců o dříví prostřednictvím databází Zájemců dodavatele, zajištění registrace zájemců na aukčním dni, organizace a zajištění průběhu aukčního dne včetně zajištění uzavření kupní smlouvy mezi vítězem aukce a zadavatelem. Prezenční aukce bude probíhat formou sestupné aukce (tj. aukce s klesající cenou).
Místo plnění: Česká republika

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 48 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna v sídle zadavatele, Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky