Veřejná zakázka: Žlebník km 0,500 - 1,200

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6817
Systémové číslo: P15V00006811
Evidenční číslo zadavatele: S951/2015/120
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.11.2015
Nabídku podat do: 08.12.2015 10:00
Otevírání obálek: 08.12.2015 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Žlebník km 0,500 - 1,200
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na údržbové stavební práce charakteru úprav vodních toků. Zakázka řeší opravu břehového opevnění a stabilizace dna na drobném vodním toku Žlebník v úseku ř. km 0,500 – 1,200, poškozeného povodní v květnu roku 2014. Stavba má čtyři stavební objekty:
SO 1 – odstranění nánosů v km 0,500 – 0,700
SO 2 – oprava poškozeného břehového opevnění a stabilizace dna v km 0,800 – 1,200
SO 3 – oprava odlehčovacího koryta v km 0,020 – 0,050
SO 4 – odstranění nánosů v km 0,000 – 0,500

Břehové opevnění je tvořeno rovnaninami z lomového kamene, která byla pomístně rozplavena, dno je stabilizováno dřevěnými prahy. Oprava se bude týkat doplnění rozplavených rovnanin, obnovy zničených dřevěných prahů a doplnění záhozu ve vývařištích. Bližší informace k technickému řešení jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace k ohlášení stavby „Žlebník v km 0,500 – 1,200“ vypracované firmou Lesprojekt Krnov, s. r. o., Revoluční 74, 794 02 Krnov, za dodržení všech podmínek stanovených dotčenými orgány státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a zadavatelem.

Stavba byla povolena na základě Souhlasu s provedením ohlášené stavby, vydaného Městským úřadem Jeseník, vodoprávním úřadem dne 22. 9. 2015 pod č. j. MJ/1245/2015/03/OŽP/O-10/Ne.

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 1 551 954,87 Kč.
Místo plnění: IDVT 10208753, k. ú. Česká Ves, okres Jeseník, kraj Olomoucký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 551 955 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky