Veřejná zakázka: BP Ondřejovický potok v km 0,000-1,730 – údržba

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6821
Systémové číslo: P15V00006815
Evidenční číslo zadavatele: 951/2015/075
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.12.2015
Nabídku podat do: 10.12.2015 09:00
Otevírání obálek: 10.12.2015 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Ondřejovický potok v km 0,000-1,730 – údržba
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je provedení údržby břehových porostů na vodním toku Ondřejovický potok v úseku ř. km 0,000-1,730. Bude provedena těžba předem označených listnatých stromů (94 ks) a výřez náletových dřevin a křovin, které zasahují do průtočného profilu vodního toku (cca 1 700 m2). Předmět zakázky a požadovány rozsah prací je blíže specifikován v technické zprávě a soupisu prací z listopadu 2015, zpracované Mgr. Jiřím Mlčouškem (viz příloha č. 4 a 6 této výzvy).

Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu.

Žádost o povolení kácení dřevin mimo les na vodním toku Ondřejovický potok (č.j.: LČR 951/005566/2015), ze dne 12.11.2015 byla podána na místně a věcně příslušný Mě. ú. Zlaté Hory, který k výše uvedené věci vydal kladné Rozhodnutí (č.j.: MZH/06323/2015/03/246.10, ze dne 19. 11. 2015), které je přílohou č. 7 této výzvy.
Místo plnění: IDVT 10211232, k. ú. Ondřejovice v Jeseníkách

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 202 354 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky