Veřejná zakázka: Úprava Hodonínky v km 13,670 - 15,700 - vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6822
Systémové číslo: P15V00006816
Evidenční číslo zadavatele: S952/2015/114
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 527538
Počátek běhu lhůt: 19.11.2015

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava Hodonínky v km 13,670 - 15,700 - vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Vícepráce vznikly na stavebních objektech na SO 04 v km 15,5998 (1), SO 03 v km 15,5674 - 15,572 (2).
Popis změny:
1) ochrana sítí vodovou - v km 15,5998 kříží koryto vodního toku a manipulační pruh vodovodní přípojka (v průběhu zpracování PD nebyla známa hloubka). Během stavby je nutná ochrana této inženýrské sítě v místě manipulačního pruhu.
2) prolití záhozu CM - v SO 03 v km 15,5674 - 15,572 na pravém břehu bude navržené opevnění prolito cementovou maltou kvůli zabezpečení větší stability opevnění.
Místo plnění: k.ú. Olešnice na Moravě

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 793 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p. ST OP Dyje, Jezuitská 13, Brno 602 00

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky