Veřejná zakázka: Lubina km 31,100 - 34,600 - studie proveditelnosti

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6835
Systémové číslo: P15V00006829
Evidenční číslo zadavatele: 951/2015/055
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.11.2015
Nabídku podat do: 16.11.2015 10:00
Otevírání obálek: 16.11.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lubina km 31,100 - 34,600 - studie proveditelnosti
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu na projekční práce je zpracování projektové dokumentace ve stupni:
- Studie proveditelnosti revitalizačních opatření
Studie bude zpracována dle přiloženého zadávacího listu projekčních prací ze dne 24.9.2015 (zpracoval Ing. Havrlant). Cílem studie bude zhodnocení možností revitalizace toku v zájmovém území. Hlavní prioritou studie bude vymezení úseků vhodných k provedení revitalizačních opatření. Úseky, které nebudou vhodné pro provedení revitalizačních opatření, budou zhodnoceny z hlediska provedení oprav stávajících objektů (majetku) či případně pořízení nových opatření k zajištění příčné a podélné stabilizace vodního toku v závislosti na zvýšení protipovodňové ochrany území (sanace nátrží, příčné objekty).
Cílem navržených opatření v rámci studie bude obnovení a zlepšení ekologicko-stabilizačních funkcí vodního toku a zajištění příznivějších podmínek pro život vodních živočichů. Úprava koryta vodního toku bude řešena přírodě blízkým způsobem. Pro revitalizaci je možné zvolit např. rozšíření koryta, meandrující trasu toku s doplněním o průtočné či postranní tůně, rozdvojením toku a vytvořením ostrůvků (případně slepých ramen) s mokřadními doprovodnými plochami, odstranění stávajících migračních překážek v toku a nahrazení jinými vhodnými objekty. Součástí studie bude také návrh druhového složení nově vysazovaných dřevin včetně jejich umístění v terénu. V místech, které nebudou vhodné k revitalizaci budou zhodnoceny možnosti nových investic či oprav stávajícího majetku v souvislosti se zajištěním protipovodňové ochrany v území. V návrzích opatření budou zohledněna odborná stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (Správy CHKO Poodří a Krajského střediska Ostrava) č.j 1534/BE/2014 ze dne 9.5.2014, stanovisko Správy CHKO Beskydy č.j. 247/PO/2014 ze dne 24.3.2014 a závěry biologického průzkumu Doc. RNDr. Bohumíra Lojkáska, CSc. z května 2014.
Místo plnění: IDVT: 10100109, k. ú.: Frenštát p.R., Trojanovice, Okres: Nový Jičín, Kraj: Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky