Veřejná zakázka: Hájenka Kouty nad Desnou 13

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6850
Systémové číslo: P15V00006844
Evidenční číslo zadavatele: S913/2015/737
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 528128
Počátek běhu lhůt: 06.11.2015

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hájenka Kouty nad Desnou 13
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Vyhotovení víceprací a méněprací.
Popis změny:
SO-01-investice
- změna zatřídění zeminy pro provádění zemních prací při výkopu základů pod přístavbu verandy, navýšení kubatury výkopku, navýšení výměry bednění základů
- úprava trasy drenážního potrubí a způsobu jejich napojení na dešťovou kanalizaci v místě výskytu balvanů pod základy dvojdomku
- doplnění difuzní fólie a okapové lišty u bednění vrcholu štítové stěny
- provedení nové plynoměrné skříně pro tři plynoměry.
SO-01-opravy
- doplnění překladů nad dvěřními otvory
- navýšení plochy pro opravy vnitřních omítek
- úprava technologie opravy omítek stropů nad 1NP
- provedení konečné opravy stropu nad 1PP po obnažení konstrukcí
- vyrovnání vnějšího líce suterénního zdiva před instalací nopové fólie
- výměna nevhodné tepelné izolace na části podlahy 1NP
- doplnění násypu podlah v podkroví pod polštáře dřevěných podlah a úprava podkladu polštáře
- provedení výměny krokví v místě komínů
- odstranění vnějších omítek
- úprava vnějších rohů keramických obkladů.
SO-02-investice
- změna zatřídění zeminy pro provádění zemních prací při výkopu základů hospodářského objektu navýšení kubatury výkopku, navýšení výměry bednění základů
- doplnění vnitřního dřevěného bednění pod svítidla
- provedení nátěru stávajících demontovaných vláknocementových šablon
- nákup nových vláknocementových šablon.
SO-03-investice
- změna zatřídění zeminy pro provádění zemních prací při výkopu základů přístřešku pro osobní automobily a dešťové kanalizace, navýšení kubatury výkopku
- doplnění postupu provádění základů a jejich bednění
- provedení nátěru stávajících demontovaných vláknocementových šablon
- nákup nových vláknocementových šablon
- dopravní a nákládání zeminy pro konečné povrchové úpravy terénu
- úprava způsobu napojení na veřejný rozvod NN.
S-03-opravy
- odstranění žel.betonových konstrukcí jímek skrytých pod terénem
- úprava rozsahu provedeného oplocení dle skutečnosti.
Místo plnění: LS Loučná nad Desnou, Kouty nad Desnou 13, Loučná nad Desnou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 489 260 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk - podatelna, Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky