Veřejná zakázka: Děrenský potok v km 0,550 - 5,350 PD+AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6858
Systémové číslo: P15V00006852
Evidenční číslo zadavatele: S951/2015/119
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.11.2015
Nabídku podat do: 30.11.2015 09:00
Otevírání obálek: 30.11.2015 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Děrenský potok v km 0,550 - 5,350 PD+AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace na úpravu koryta vodního toku Děrenský potok v km 0,550 – 5,350. Jedná se o katastrovaný úsek toku v intravilánu obce Kujavy, který nebyl doposud správcem toku upraven.

Cílem řešení navrženého v projektové dokumentaci bude:
- zlepšení odtokových poměrů daného povodí
- zajištění podélné a příčné stability koryta vodního toku (sanace břehových nátrží, osazení příčných objektů)
- ochrana místní infrastruktury obce Kujavy
- ochrana okolních pozemků a obyvatel obce Kujavy

Projektová dokumentace bude provedena ve stupni:
Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
Projektová dokumentace pro provádění stavby

a bude zpracována dle přiloženého zadávacího listu projekčních prací zpracovaného Ing. Šponerovou.

Součástí zakázky je rovněž výkon autorského dozoru projektanta na předmětné stavbě v předpokládaném rozsahu uvedeném v dalších bodech této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky: 760 tis. Kč bez DPH
Místo plnění: IDVT: 10208838, k. ú.: Kujavy, okres: Nový Jičín, kraj: Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 760 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky