Veřejná zakázka: Svodnice- PŠ 2010 inv.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001806
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 687
Systémové číslo: P15V00000687
Evidenční číslo zadavatele: S957/2012/013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.06.2012
Nabídku podat do: 18.06.2012 08:00
Otevírání obálek: 18.06.2012 08:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Svodnice- PŠ 2010 inv.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Po průchodu povodňových vod v roce 2010 došlo k poškození kynety v úseku opěrných zdí v km 8,950 – 9,060. Poškozeny byly i dřevěné úrovňové prahy, pod kterými se vytvořily výmoly hluboké 0,30 – 0,70 m. Směrové úpravy zůstanou zachovány. Šířka dna kynety bude zachována. Bude obnoven dvojitý průtočný profil a to formou rovnanin do betonového lože. Výmoly pod jednotlivými dřevěnými prahy budou vyplněny záhozem z lomového kamene. Dřevěné prahy v km 8,980 a 9,035 budou odstraněny a nahrazeny zděnými úrovňovými pásy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 378 482 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky