Veřejná zakázka: LC cyklostezka Nový Bor – Svor

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6882
Systémové číslo: P15V00006876
Evidenční číslo zadavatele: S936/2015/863
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 526338
Počátek běhu lhůt: 16.12.2015
Nabídku podat do: 21.01.2016 10:00
Otevírání obálek: 21.01.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC cyklostezka Nový Bor – Svor
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
SO 101 Komunikace
Jedná se o dopravní stavbu sloužící pro účastníky motorové a bezmotorové dopravy. Součástí objektu komunikace je řešení odvodnění příkopy a propustky s čely z lomového kamene, přístupů do lesního porostu formou hospodářských sjezdů, skládek dřevních hmot a obratiště. Cca polovina délky trasy vede po stávajících
lesních přibližovacích komunikacích, zbylá část komunikace je novostavba.
Komunikace je v km 0,000 – 0,280 navržena jako lesní cesta 3L-4,0/30 a v km 0,280 – 3,169 jako LC 1L-4,0/30, délky 3 168,63 m. Základní šířka komunikace je 3,00 m + 2 x 0,50 m nezpevněná krajnice (vyjma rozšíření v oblouku a lokálního zúžení krajnice na 0,25 m v úseku
km 0,280 – 0,640). Základní příčný sklon krytu komunikace bude jednostranný v hodnotě 4,0 %. Komunikace vede ve staničení km 0,000 – 0,125 po stávající lesní cestě s perkovým povrchem.
Kryt komunikace bude z asfaltobetonu a lokálně nezpevněný (čedičový rozpad). V této části bude realizována pouze obrusná a ložná vrstva.
SO 201 Stabilizace svahu
V rámci tohoto objektu budou realizována stabilizační opatření svahu výstavbou obkladních gabionových zdí nad účelovou komunikací včetně trvalých protierozních opatření mezi účelovou komunikací a silnicí I. třídy v délce 281,68 m.
Místo plnění: k.ú. Arnultovice u Nového Boru, Svor

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 19 409 803 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky