Veřejná zakázka: Křeptovský potok PŠ 2013

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6883
Systémové číslo: P15V00006877
Evidenční číslo zadavatele: S952/2015/104
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 526320
Počátek běhu lhůt: 16.12.2015
Nabídku podat do: 11.01.2016 10:00
Otevírání obálek: 11.01.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Křeptovský potok PŠ 2013
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků.
Předmětem zakázky je oprava a rekonstrukce stávajícího podélného a příčného opevnění Křeptovského potoka v celkové délce 1,700 km v intravilánu obce Běleč - Křeptov, které bylo zničeno povodní z června 2013.
V rámci oprav dojde k uvedení upravené části toku do původního stavu. U nových investičních opatření budou rekonstruovány opěrné zdi, sanovány břehové nátrže a zcela zničené příčné objekty. Vybourané hmoty budou odváženy na řízenou skládku ve vzdálenosti cca 20 km a výkopek bude uložen na pozemek ve vzdálenosti cca 11 km.
Stavba je členěna na 3 stavební objekty:
SO1 KM 1,780 - 2,853
SO2 KM 2,853 - 3,159
SO3 KM 3,159 - 3,480

Místo plnění: K.ú. Běleč, Křeptov.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 162 436 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky