Veřejná zakázka: LC Petráčkova čtvrť - 2015

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6887
Systémové číslo: P15V00006881
Evidenční číslo zadavatele: S936/2015/613
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.09.2015
Nabídku podat do: 07.10.2015 10:30
Otevírání obálek: 07.10.2015 10:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Petráčkova čtvrť - 2015
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Petráčkova čtvrť s netuhou vozovkou tvořenou štěrkopísky nebo štěrkodrtí rozličných frakcí, s podélnými odvodňovacími příkopy a trubními propustky z ocelových rour bez čel. Cesta je dále vybavena hospodářskými sjezdy bez zpevnění a kamenivem zpevněnými manipulačně-provozními skládkami. Lesní cesta vykazuje znaky provozního opotřebení – vyjeté koleje, pomístní výtluky, nestabilita méně únosného podloží (jíly).

Oprava bude spočívat ve stržení zvýšené krajnice a středu cesty, čištění podélných odvodňovacích příkopů, urovnání a zhutnění povrchu v celé délce cesty.
Úsek cesty ( cca 300 m) s výtluky bude přeprofilován a doplněn kamenivem HDK 32/63 se zadrcením. Cesta bude doplněna o zpevněné hospodářské sjezdy a TP. V místech, kde jinak nelze zajistit odtok bude hlouben nový odtokový příkop od cesty („odpich“), který bude dle potřeby zakončen vsakovací jímkou.
Lesní cesta je na pozemcích LČR mimo CHKO.
Místo plnění: LS Hořice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 643 134 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Liberec, Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1, 4.patro - podací místo - sl. Pourová

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky