Veřejná zakázka: Lesní potok v km 0,000 - 1,000 PD+AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6889
Systémové číslo: P15V00006883
Evidenční číslo zadavatele: S951/2015/122
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.11.2015
Nabídku podat do: 07.12.2015 09:00
Otevírání obálek: 07.12.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lesní potok v km 0,000 - 1,000 PD+AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace k úpravě koryta Lesního potoka v km 0,000 – 1,000.
Cílem řešení, navrženého v projektové dokumentaci, bude zvýšení protipovodňové ochrany obce Mikulovice. Koryto toku bude v rámci možností rozšířeno a stabilizováno kamennými zídkami na sucho a záhozovou patkou. Bude provedeno nové odlehčovací koryto narovnávající nepřirozené zakřivení toku v obci.

Projektová dokumentace bude provedena ve stupni:
- pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
- pro vydání stavebního povolení a provádění stavby

a bude zpracována dle přiloženého zadávacího listu projekčních prací.

Součástí zakázky je rovněž výkon autorského dozoru projektanta na předmětné stavbě v předpokládaném rozsahu uvedeném v dalších bodech této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky: 440 tis. Kč bez DPH
Místo plnění: IDVT 10217722, čhp 2-04-04-091, kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Mikulovice, katastrální území Mikulovice u Jeseníka

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 440 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky