Veřejná zakázka: Oprava a rekonstrukce LC K Bílému kolu a Čapkovy vyhlídky - vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6893
Systémové číslo: P15V00006887
Evidenční číslo zadavatele: S936/2015/1008
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 529191
Počátek běhu lhůt: 15.12.2015

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a rekonstrukce LC K Bílému kolu a Čapkovy vyhlídky - vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o dodatečné stavební práce (vícepráce) dle uzavřeného dodatku č.2 k platné smlouvě o dílo na stejnojmennou akci, tj. "Oprava a rekonstrukce LC K Bílému kolu a Čapkovy vyhlídky" - S937/2014/002.

Čapkovy vyhlídky - v úseku 0,264km - 0,416km dojde k rozrytí stávajícho povrchu z ABS z důvodu nespojení tohoto úseku s novým krytem z PHM a s asfaltovým nátěrem a posypem. V trase LC je nutné odtěžit stromy, které nebyly odstraněny před zahájením stavbny a vytrženy pařezy, které nebyly započítány v rozpočtu a byly spočítány až po přesném zaměření trubních propustků a výhyben. Stávající trubní propustky, které měli být pouze vyčištěny, je nezbytné po kontrole technického stavu přezdít (čela na vtoku a výtoku). Ve sjezdu v km 0,387 je nutná úprava pláně z důvodu dostupnosti techniky k vytvoření svodnice nad tímto sjezdem.

LC Bílé kolo - z důvodu výskytu optického kabelu nebylo možné vybudovat TP 3, ten bude nahrazen dlážděným rigolem se svodnicí ve dně. V tras je nutné odtěžit stromy, které nebyly odstraněny před zahájením stavby a vytrženy pařezy, které nebyly započítány v rozpočtu a byly spočítány až po přesném zaměření trubních propustků a výhyben. Stávající trubní propostky, které měly být pouze vyčištěny, je nezbytné po kontrole technického stavu přezdít (čela na vtoku a výtoku). V úseku 1,304km až 1,350km bude vybudována skládka (opomenuta při zadání PD) a upraven sjezd do porostu na konci skládky, kde je napojen na traktorovou lesní cestu.
Místo plnění: k.ú. Starý Sedloňov, a k.ú. Strážkovice v Podkrkonoší, Petrovice u Strážkovic, Radvánice v Čechách a Dolní Verněřovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 756 203 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Náchod

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p. - KŘ Liberec, Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky