Veřejná zakázka: LC Borečský okruh - vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6897
Systémové číslo: P15V00006891
Evidenční číslo zadavatele: S933/2015/296
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 529200
Počátek běhu lhůt: 28.11.2015

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Borečský okruh - vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V km 0,000-4,621 v místech příkopů se nacházejí pařezy, které je třeba odstranit. Po odstranění křovin a očištění vozovky bylo nalezeno více propustků, než předpokládala PD, některé z nich bylo nutno prodloužit. V km 2,455 a 2,758 km byly při provádění hloubkových vykopávek obnaženy výběžky masivní čedičové skály, které překáží v provedení plánovaných staveb. prací. V km 0,000 - 1,400 byly objeveny znečištěné úseky, které budou řádně prohloubeny a reprofilovány. V km 2,057 - 2,077 je z důvodu nevyhovující zkoušky únosnosti zemní pláně v místě skládky č. 2 nutné provést aplikaci stabilizátu. Pokládkou ACP16 a ACO16 na skládkách 2, 3 a 4 i na výhybně v km 2,945 - 2,985, která je používána jako skládka a je větší, povede k zajištění únosnosti a sjednocení povrchu skládek s komunikací. Z důvodu zachování obslužnosti všech porostů je nutná rekonstrukce 4 dalších odboček v km 1,700 a 3,250 dvě pravostranné včetně hospod.sjezdu a v km 2,400 a 4,500 km dvě pravostranné bez hospod.sjezdu. Provedení tlakového strojního čištění stávajících propustků a hospodářských sjezdů je nutné pro správnou funkci a odvodnění komunikace. Vzhledem k uplynulé době od zpracování PD se zvýšil počet vyskytovaných výtluků ve stávajícím krytu komunikace. Oprava těchto míst je nutná pro dokonalé položení nového krytu a zajištění požadované životnosti komunikace.
Místo plnění: k.ú. Vchynice, Radostice u Vchynic, Jenčice, Sutom, Boreč u Lovosic

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 545 806 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Litoměřice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., KŘ Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky