Veřejná zakázka: Moravanka, ř.km 0,000 - 1,660 - vícepráce - JŘBÚ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6898
Systémové číslo: P15V00006892
Evidenční číslo zadavatele: S956/2015/060
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 529222
Počátek běhu lhůt: 17.12.2015

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Moravanka, ř.km 0,000 - 1,660 - vícepráce - JŘBÚ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Dodatkem č. 5 dojde k vícepracem:
Původně navržené terénní úpravy na levém břehu v úseku koryta toku v ř. km 1,432 - 1,530 se projevily jako nevhodné, jelikož se v daném úseku nachází jemnozrnné, snadno odplavitelné materiály. Z tohoto důvodu je navrhováno vybudování rovnaniny z lomového kamene předepsané hmotnosti jednotlivých kamenů nad 500kg, rovnanina bude provedena ve sklonu 1:1, kameny budou ukládány na plocho, min. tloušťka konstrukce bude 0,5 m. Kameny budou vyklínovány kamennými štěpinami. Rovnanina bude ukládána na opěrnou patu tvořenou kameny o minimální zrnitosti 0,6 m a hmotnosti nad 500 kg, hloubka založení min. 1,2 m. Rovnanina bude ukládána do štěrkového podsypu o průměrné mocnosti 20 cm.


Místo plnění: k.ú. Dolní Zálezly a Moravany u Dubic, okres Ústí nad Labem, kraj Ústecký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 73 584 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Labem

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, 41501 Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky