Veřejná zakázka: Oprava a rekonstrukce LC "Čermenská" a Sv. "Červený vrch" - vícepráce - JŘBU II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6906
Systémové číslo: P15V00006900
Evidenční číslo zadavatele: S919/2015/340
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 529256
Počátek běhu lhůt: 16.12.2015

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a rekonstrukce LC "Čermenská" a Sv. "Červený vrch" - vícepráce - JŘBU II.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Čermenská - V PD nebyl řešen jeden sjezd v km 0,200, vpravo. Vzhledem k navýšení nivelety LC je nepoužitelný. Bude zpevněn ve stejném rozsahu, jako ostatní v PD řešené. Dojde tak k zpevnění HDK v tl. 0,25 m a ke zřízení obrusné vrstvy ze ŠD frakce 0/63 tl. 0,1 m. Celková plocha sjezdu je 36 m2. Dále bude opraven stávající propustek sjezdu - spárování, čištění, nanesení ochranného nátěru.
LC Červený Vrch - Byla zjištěna potřeba přeložení optického kabelu, který podle původního záměru měl vést v jiném místě. Optický kabel byl vytyčen a nachází se v místě zřízení nového propustku. Dojde tak k jeho přeložení a k instalaci chráničky.

Místo plnění: 628883 - Dolní Čermná

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 14 104 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Choceň, Za drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky