Veřejná zakázka: Vrtůvka ve Velké Bystřici km 0,000-1,200 - nánosy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6925
Systémové číslo: P16V00000016
Evidenční číslo zadavatele: S957/2015/184
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.01.2016
Nabídku podat do: 19.01.2016 10:00
Otevírání obálek: 19.01.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vrtůvka ve Velké Bystřici km 0,000-1,200 - nánosy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o odstranění uložených sedimentů z průtočného profilu koryta vodního toku Vrtůvka, v intravilánu obce Velká Bystřice, v úseku km 0,000 – 1,200, které bylo v minulosti technicky upraveno (opěrnými zdmi z prefabrikátů IZT, opěrnými zdmi z lomového kamene a zatrubněno v km 0,83-0,94). Cílem akce je návrh opatření zajišťujících obnovení návrhové průtočné kapacity. Bude provedena redukce břehových porostů.
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Vrtůvka ve Velké Bystřici, ř. km 0,000-1,200“, zpracované firmou TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Ing. Filip Brtna autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, v seznamu ČKAIT veden pod číslem 1201995 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky.

Místo plnění: k.ú.Velká Bystřice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 109 109 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky