Veřejná zakázka: Balinka - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6927
Systémové číslo: P16V00000018
Evidenční číslo zadavatele: S952/2014/122
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.10.2014
Nabídku podat do: 31.10.2014 08:00
Otevírání obálek: 31.10.2014 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Balinka - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, stavebního povolení a pro provádění stavby na akci Balinka. Práce budou prováděny v úseku od km 0,000 do km 1,055, intravilán obce Oslavany.
Na stavební akci byla již vypracována PD Návrh řešení, ze které se vychází. Dle PD Balinka- Návrh řešení byla vybrána varianta č. 1 a tato bude dopracována dle požadovaného stupně PD. Úseky, ve kterých je zdivo opěrných zdí silně narušené a nestabilní, bude provedena rekonstrukce opěrných zdí (a to na levém břehu v úseku ř. km 0,260-0,310, na pravém břehu v úseku ř. km 0,273 50 – 0,293 50, dále na obou březích v úseku 0,391-0,401). Stabilní zdivo v úseku 0,000 – 0,591 mimo úseky k rekonstrukci bude očištěno a provede se oprava lícové části zdiva (obkladu na hl. 0,30 m) na ploše 30 %, zbývající plocha 70 % zdiva bude přespárována na hl. spáry 12 cm. Dále bude provedena rekonstrukce stávajících stupňů v km 0,014 a 0,591, opravy stupňů v km 0,671 a 0,785, vybudování betonové římsy nad stávajícími zdmi, vybudování zábran proti pádu osob do koryta toku dle příslušné normy. V ř. km 0,927 – 1,055 bude provedena stabilizace opěrné betonové zdi. Koryto toku bude v tomto úseku odkloněno od zdi a bude vybudován nový příčný objekt. Dojde ke změně nivelety dna. Z průtočného profilu budou odstraněny dřeviny.
Místo plnění: k.ú. Oslavany

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 320 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky