Veřejná zakázka: BP Karlínský p., 4,830-6,000

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 6933
Systémové číslo: P16V00000024
Evidenční číslo zadavatele: 952/2016/002
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.01.2016
Nabídku podat do: 22.01.2016 08:00
Otevírání obálek: 22.01.2016 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Karlínský p., 4,830-6,000
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na úpravu břehového porostu. V rámci prací bude provedeno vyčištění koryta od spadlých větví, likvidace keřů v linii nové výsadby, likvidace dřevní hmoty, výsadba nového porostu a úklid pozemků. Dále bude provedena likvidace větví, odstraněny náletové křoviny vhodnou technologií (spálení nebo štěpkováním, …). Provede se výsadba sazenic stromů a křovin dle specifikace PD. Po ukončení prací budou pozemky vyčištěny, a uvedeny do původního stavu. Na přístupových cestách budou zarovnány případné koleje po použité mechanizaci.
Místo plnění: k.ú. Dlouhá Brtnice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 55 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy