Veřejná zakázka: Oprava a tech.zhodnocení LC na revíru 1 a 2 na LS Toužim

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6936
Systémové číslo: P16V00000027
Evidenční číslo zadavatele: S932/2016/012
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.01.2016
Nabídku podat do: 26.01.2016 10:00
Otevírání obálek: 26.01.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a tech.zhodnocení LC na revíru 1 a 2 na LS Toužim
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
• oprava LC Buchtálská svážnice
• třída a kategorie lesní cesty: 3L - 3,50/20
• konstrukce vozovky: štěrková délka úseku: 0,090 km
• přibližná nadmořská výška: 570 m
• současný stav - zvodněná místa - zajištění průjezdnosti
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: CHKO Slavkovský les
• popis trasy: provedení drenážních pér a sanace LC

• oprava LC Slídová
• třída a kategorie lesní cesty: 3L - 3,50/20
• konstrukce vozovky: štěrková délka úseku: 0,100 km
• přibližná nadmořská výška: 580 m
• současný stav - zvodněná místa - zajištění průjezdnosti
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: CHKO Slavkovský les
• popis trasy: provedení odvodnění LC a sanace LC

• oprava LC U Lomu Výškovický
• třída a kategorie lesní cesty: 3L - 3,50/20
• konstrukce vozovky: štěrková délka úseku: 0,080 km
• přibližná nadmořská výška: 620 m
• současný stav - zvodněná místa - zajištění průjezdnosti
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: CHKO Slavkovský les
• popis trasy: provedení odvodnění LC a sanace LC

• oprava a technické zhodnocení LC K zastávce
• třída a kategorie lesní cesty: 3L - 3,50/20
• konstrukce vozovky: štěrková délka úseku: 1.420 km
• přibližná nadmořská výška: 600 m
• současný stav - zvodněná místa, vyjeté koleje, nevyhovující odvodnění LC - zajištění průjezdnosti
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: CHKO Slavkovský les
• popis trasy: provedení odvodnění LC vč. propustí, zpevnění LC (sanace, doplnění konst vrstev).

Místo plnění: LS Toužim, revír 1 a 2

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 875 264 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky