Veřejná zakázka: Oprava LC na revíru 7 a 12 na LS Toužim

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6937
Systémové číslo: P16V00000028
Evidenční číslo zadavatele: S932/2016/006
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.01.2016
Nabídku podat do: 26.01.2016 10:00
Otevírání obálek: 26.01.2016 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC na revíru 7 a 12 na LS Toužim
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
• oprava stávající LC Ke Grofovu krmelci
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka rekonstruovaného úseku: 1,500km
• přibližná nadmořská výška:700m
• současný stav lesní cesty: pomístní výtluky vyjeté koleje, špatné odtokové poměry
• provozní zdůvodnění: zlepšení povrchu lesní cesty,zpřístupnění lesních porostů (lesnické práce, odvoz dřeva)
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: CHKO Slavkovský les
• technické řešení stavby: vyčištění příkopů a propustku, přerovnání lesní cesty s doplněním krytu

• oprava stávající LC Stráňovka
• třída a kategorie lesní cesty: 3L - 3,0/15
• konstrukce vozovky: štěrková
• délka rekonstruovaného úseku: 1,800km
• přibližná nadmořská výška:590m
• současný stav lesní cesty: pomístní výtluky vyjeté koleje,
• provozní zdůvodnění: zlepšení povrchu lesní cesty,zpřístupnění lesních porostů (lesnické práce, odvoz dřeva)
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: CHKO Slavkovský les
• technické řešení stavby: přerovnání lesní cesty s doplněním krytu

• oprava stávající LC V Aleji I
• třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: živičná
• délka opravovaného úseku: 0,620km
• přibližná nadmořská výška:700m
• současný stav lesní cesty: zanesené krajnice a příkopy
• provozní zdůvodnění: zajištění dostatečného odvodnění lesní cesty
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: CHKO Slavkovský les
• technické řešení stavby: stržení krajnic, vyčištění příkopů a propustku


Místo plnění: LS Toužim, Bečov nad teplou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 074 975 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky