Veřejná zakázka: Oprava penetrovaných cest na revírech 21 a 22 na LS Františkovy Lázně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6943
Systémové číslo: P16V00000034
Evidenční číslo zadavatele: S932/2016/002
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.01.2016
Nabídku podat do: 05.02.2016 10:00
Otevírání obálek: 05.02.2016 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava penetrovaných cest na revírech 21 a 22 na LS Františkovy Lázně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava stávající penetrované LC Pás Žďár , inv.č. 228 262
• třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/30 ,celková délka 5,8 km
• konstrukce vozovky: penetrační makadam
• délka opravovaného úseku: 600 m o šířce 3,5 m
• přibližná nadmořská výška: 740 m
• současný stav lesní cesty: úseky s poškozenou vrstvou penetračního makadamu
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení:
Stávající povrch lesní cesty v opravovaných úsecích bude rozryt,budou odstraněny nánosy na krajnicích v délce 0,6 km, kryt bude doplněn DK 32/63 v tloušťce 80mm. Tato vrstva bude prolita asfaltem 7kg/m2 a budou provedeny živičné nátěry s posypem a to první 1,9kg/m2 a druhý 1,6kg/m2 , doplnit hosp.sjezdy šterkodrtí 0-63 mm v tl.150 mm /10ks x 20 m2/,opravou LC nebude změněna niveleta komunikace

Oprava stávající penetrované LC Pás Dubina , inv.č. 228 265
• třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/30 ,celková délka 1,3 km
• konstrukce vozovky: penetrační makadam
• délka opravovaného úseku: 0,2 km o šířce 3,5 m
• přibližná nadmořská výška: 580 m
• současný stav lesní cesty: úseky s narušenou vrstvou penetračního makadamu
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení:
Stávající povrch lesní cesty v opravovaných úsecích bude rozryt,budou odstraněny nánosy na krajnicích /0,2 km/, kryt v opravovaném úseku 0,2 km bude doplněn DK 32/63 v tloušťce 80mm. Tato vrstva bude prolita asfaltem 7kg/m2 a budou provedeny živičné nátěry s posypem a to první 1,9kg/m2 a druhý 1,6kg/m2 , opravou LC nebude změněna niveleta komunikace

Oprava stávající penetrované LC Nebeská Mezník , inv.č. 318 295
• třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/30 ,celková délka 6,2 km
• konstrukce vozovky: penetrační makadam
• délka opravovaného úseku: 1,40 km o šířce 3,5 m
• přibližná nadmořská výška: 630 m
• současný stav lesní cesty: úseky s poškozenou vrstvou penetračního makadamu
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení:
Stávající povrch lesní cesty v opravovaných úsecích bude rozryt,budou odstraněny nánosy na krajnicích v délce 1,4 km, kryt bude doplněn DK 32/63 v tloušťce 80mm. Tato vrstva bude prolita asfaltem 7kg/m2 a budou provedeny živičné nátěry s posypem a to první 1,9kg/m2 a druhý 1,6kg/m2 , doplnit hosp. sjezdy šterkodrtí 0-63 mm v tl.150 mm /10ks x 20 m2/,opravou LC nebude změněna niveleta komunikace

Oprava stávající penetrované LC Hlavní , inv.č319 234 P 2020
• třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/30 ,celková délka 5,4 km
• konstrukce vozovky: penetrační makadam
• délka opravovaného úseku: 0,800m o šířce 3,0 m
• přibližná nadmořská výška: 580 m
• současný stav lesní cesty: úseky s narušenou vrstvou penetračního makadamu
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení:
Stávající povrch lesní cesty v opravovaných úsecích bude rozryt,budou odstraněny nánosy na krajnicích oboustranně /0,8 km/, kryt v opravovaném úseku bude doplněn DK 32/63 v tloušťce 80mm. Tato vrstva bude prolita asfaltem 7kg/m2 a budou provedeny živičné nátěry s posypem a to první 1,9kg/m2 a druhý 1,6kg/m2 , vyčištění příkopu v délce 300 bm, , vyčištění 2 ks propustků, opravou LC nebude změněna niveleta komunikace

Místo plnění: LS Františkovy Lázně, K.ú. Nový Žďár, k.ú. Dubina, k.ú. Dolní Paseky, k.ú. Polná u Házlova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 483 544 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky