Veřejná zakázka: Oprava penetrovaných cest na revírech 1, 23 a 44 na LS Františkovy Lázně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6944
Systémové číslo: P16V00000035
Evidenční číslo zadavatele: S932/2016/001
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.01.2016
Nabídku podat do: 05.02.2016 10:00
Otevírání obálek: 05.02.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava penetrovaných cest na revírech 1, 23 a 44 na LS Františkovy Lázně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava stávající penetrované LC Valtéřovská, inv.č. 324 642
• třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/30 ,celková délka 4,3 km
• konstrukce vozovky: penetrační makadam
• délka opravovaného úseku: 750 m o šířce 3,5 m
• přibližná nadmořská výška: 740 m
• současný stav lesní cesty: úseky s poškozenou vrstvou penetračního makadamu
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení:
Stávající povrch lesní cesty v opravovaných úsecích bude rozryt,budou odstraněny nánosy na krajnicích, kryt bude doplněn DK 32/63 v tloušťce 80mm. Tato vrstva bude prolita asfaltem 7kg/m2 a budou provedeny živičné nátěry s posypem a to první 1,9kg/m2 a druhý 1,6kg/m2 , doplnit hosp.sjezdy šterkodrtí 0-63 mm v tl.150 mm /10ks x 20 m2/,opravou LC nebude změněna niveleta komunikace

Oprava stávající penetrované LC Bavorská , inv.č. 318271
• třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/30 ,celková délka 4,2 km
• konstrukce vozovky: penetrační makadam
• délka opravovaného úseku: 300 m o šířce 3,0 m
• přibližná nadmořská výška: 650 m
• současný stav lesní cesty: úseky s narušenou vrstvou penetračního makadamu
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení:
Stávající povrch lesní cesty v opravovaných úsecích bude rozryt,budou odstraněny nánosy na krajnicích v délce 4,0 km, budou vyčištěny příkopy v délce 6,2 km , kryt v opravovaném úseku 0,3 km bude doplněn DK 32/63 v tloušťce 80mm. Tato vrstva bude prolita asfaltem 7kg/m2 a budou provedeny živičné nátěry s posypem a to první 1,9kg/m2 a druhý 1,6kg/m2 , doplnit hosp.sjezdy šterkodrtí 0-63 mm v tl.150 mm /16ks x 20 m2/ , výměna 2 ks poškozených propustků /plast o průměru 500 mm a délce 6 m včetně čel z lom.kamene dlažby na vtoku a výtoku, vyčištění 3 ks propustků, opravou LC nebude změněna niveleta komunikace


Oprava stávající penetrované LC Signálka , inv.č.224206
• třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/30 ,celková délka 4,1 km
• konstrukce vozovky: penetrační makadam
• délka opravovaného úseku: 200 m o šířce 3,5 m
• přibližná nadmořská výška: 740 m
• současný stav lesní cesty: úseky s narušenou vrstvou penetračního makadamu
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení:
Stávající povrch lesní cesty v opravovaných úsecích bude rozryt,budou odstraněny nánosy na krajnicích , kryt v opravovaném úseku bude doplněn DK 32/63 v tloušťce 80mm. Tato vrstva bude prolita asfaltem 7kg/m2 a budou provedeny živičné nátěry s posypem a to první 1,9kg/m2 a druhý 1,6kg/m2 , opravou LC nebude změněna niveleta komunikace


Oprava stávající penetrované LC Dolnoslatinská , inv.č.313 690
• třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/30 ,celková délka 5,2 km
• konstrukce vozovky: penetrační makadam
• délka opravovaného úseku: 300 m o šířce 3,5 m
• přibližná nadmořská výška: 730 m
• současný stav lesní cesty: úseky s narušenou vrstvou penetračního makadamu
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení:
Stávající povrch lesní cesty v opravovaných úsecích bude rozryt, budou odstraněny nánosy na krajnicích , kryt v opravovaném úseku bude doplněn DK 32/63 v tloušťce 80mm. Tato vrstva bude prolita asfaltem 7kg/m2 a budou provedeny živičné nátěry s posypem


Oprava stávající penetrované LC K oboře , inv.č318 331
• třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/30 ,celková délka 0,90 km
• konstrukce vozovky: penetrační makadam
• délka opravovaného úseku: 0,45 km o šířce 3,0 m
• přibližná nadmořská výška: 550 m
• současný stav lesní cesty: úseky s narušenou vrstvou penetračního makadamu
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení:
Stávající povrch lesní cesty v opravovaných úsecích bude rozryt,budou odstraněny nánosy na krajnicích oboustranně , kryt v opravovaném úseku bude doplněn DK 32/63 v tloušťce 80mm. Tato vrstva bude prolita asfaltem 7kg/m2 a budou provedeny živičné nátěry s posypem a to první 1,9kg/m2 a druhý 1,6kg/m2 , vyčištění příkopu v délce 400 bm, doplnit hosp.sjezdy šterkodrtí 0-63 mm v tl.150 mm /3ks x 20 m2/,obnova příčné drenáže /0,5x0,5x4m/v geotextílii a vyplněné 63-125 mm, vyčištění 2 ks propustků, oprava otočné závory včetně nátěru , opravou LC nebude změněna niveleta komunikace


Místo plnění: LS Františkovy Lázně, k.ú Valtéřov, k.ú. Horní Luby, k.ú. Slatina u Staré vody, k.ú. Lužná u Fr.Lázní.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 871 397 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky