Veřejná zakázka: Feromonový odparník na lýkožrouta smrkového (Ips typographus)

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 6951
Evidenční číslo zadavatele: 099/2016/013/001
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávky atraktant hmyzu (rámcová smlouva)

Název a popis předmětu

  • Název: Feromonový odparník na lýkožrouta smrkového (Ips typographus)

Stručný popis předmětu:
Feromonový odparník na lýkožrouta smrkového (Ips typographus)
Místo plnění: OJ LČR


Předpokládaná hodnota

  • 8 792 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků