Veřejná zakázka: BP Renštok

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6952
Systémové číslo: P16V00000043
Evidenční číslo zadavatele: 951/2016/004
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.01.2016
Nabídku podat do: 01.02.2016 09:00
Otevírání obálek: 01.02.2016 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Renštok
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je provedení údržby břehového porostu na vodním toku Renštok v místech určených správcem toků (viz příloha č. 5 této výzvy - přehledné situace). Jedná se o seřezání vrbových krytin, křovin a zmlazujících dřevin a jejich likvidaci v rozsahu a dle podmínek uvedených v technické zprávě (viz příloha č. 6 této výzvy). Vyřezaný materiál bude likvidován štěpkováním, odvozem nebo spálením a to s písemným souhlasem Obce Mosty u Jablunkova a za dodržení všech bezpečnostních a ohlašovacích podmínek. Seřezané kmínky nesmí přesáhnout 20 cm nad zemí.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu.
Oznámení o zásahu do BP na VT Renštok (č. j. 951/000142/2016) ze dne 8.1.2016 bylo podáno na místně a věcně příslušný MěÚ Jablunkov, který k zásahu vydal následující kladné stanovisko, ježje přílohou č. 8 této výzvy:
- Sdělení k oznámení zásahu – č. j. MEJA 737/2016 ze dne 13.1.2016
Místo plnění: IDVT 10165101, k. ú. Mosty u Jablunkova, okres Frýdek Místek, Moravskoslezský kraj

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky