Veřejná zakázka: BP Podolský potok v km 6,750-7,270 - údržba

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 6953
Systémové číslo: P16V00000044
Evidenční číslo zadavatele: 951/2016/003
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.01.2016
Nabídku podat do: 01.02.2016 09:00
Otevírání obálek: 01.02.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Podolský potok v km 6,750-7,270 - údržba
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je provedení údržby břehových porostů na vodním toku Podolský potok v úseku 6,750-7,270. Bude provedena těžba předem označených listnatých stromů (55 ks) a výřez náletových dřevin a křovin, které zasahují do průtočného profilu vodního toku (cca 1 600 m2). Předmět zakázky a požadovány rozsah prací je blíže specifikován v technické zprávě a soupisu prací z ledna 2016, zpracované Mgr. Jiřím Mlčouškem (viz příloha č. 4 a 6 této výzvy).
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu.
Oznámení o kácení dřevin mimo les na vodním toku Podolský potok (č.j.: LČR 951/000176/2016), ze dne 11. 11. 2015 byla podána na místně a věcně příslušný Mě. ú. Rýmařov, který k výše uvedené věci vydal kladné Sdělení k oznámení o kácení dřevin mimo les (č.j.: MURY 894/2016, ze dne 14. 01. 2016), které je přílohou č. 7 této výzvy.
Místo plnění: IDVT: 10100299, k. ú.: Rýmařov, okres: Bruntál, kraj: Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 292 106 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy