Veřejná zakázka: PD na 5 LC na LS Horní Blatná

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001823
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 696
Systémové číslo: P15V00000696
Evidenční číslo zadavatele: S932/2012/027
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.06.2012
Nabídku podat do: 18.06.2012 11:00
Otevírání obálek: 18.06.2012 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD na 5 LC na LS Horní Blatná
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Projektová dokumentace na rekonstrukci pěti lesních cest bude zpracována v rozsahu jak je předepsáno zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 146/2008 dle přílohy č. 9 k provedení stavby a dále bude projektová dokumentace obsahovat rozpočet na jednotlivé rekonstrukce LC a výkazy výměr.
Jednotlivé PD :
1. Rekonstrukce LC Pod Plešivcem 3000m
2. Rekonstrukce PD LC Na sjezdovce 1450m,
3. Rekonstrukce PD LC Petrova 600m
4. Rekonstrukce PD LC Hraniční pás 2000
5. Rekonstrukce PD Lužská 1800 m

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 265 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky