Veřejná zakázka: Výstavba a oprava horských lavic na LS Toužim

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001824
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 697
Systémové číslo: P15V00000697
Evidenční číslo zadavatele: S932/2012/028
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.06.2012
Nabídku podat do: 18.06.2012 12:00
Otevírání obálek: 18.06.2012 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba a oprava horských lavic na LS Toužim
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o dodávku pěti zastřešených lavic dle přiloženého výkresu a jejich následné osazení na místa určení dle přiložené mapy. Dále pak o opravu tří Horských lavic a čtyř studánek dle přiloženého výkazu a fotodokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 170 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky