Veřejná zakázka: Oprava a technické zhodnocení LC na revíru 4 a 5 na LS Toužim

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6971
Systémové číslo: P16V00000062
Evidenční číslo zadavatele: S932/2016/019
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.01.2016
Nabídku podat do: 08.02.2016 10:00
Otevírání obálek: 08.02.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a technické zhodnocení LC na revíru 4 a 5 na LS Toužim
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
• oprava stávající LC K Rašeliništi
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: štěrková
• délka opravovaného úseku: 1.180km
• přibližná nadmořská výška:660m
• současný stav lesní cesty: zanesené krajnice a příkopy, vyjeté koleje a výtluky
• provozní zdůvodnění: zlepšení povrchu lesní cesty, zajištění dostatečného odvodnění lesní cesty
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení stavby: stržení krajnic, vyčištění příkopů a propustku, doplnění krytu LC

• oprava a tech.zhodnocení stávající LC Dobrovodská
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: štěrková
• délka opravovaného úseku: 0,880km
• přibližná nadmořská výška:610m
• současný stav lesní cesty: zanesené krajnice a příkopy, vyjeté koleje a výtluky, místy zvodněnlá
• provozní zdůvodnění: zlepšení povrchu lesní cesty, zajištění dostatečného odvodnění lesní cesty
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení stavby: stržení krajnic, vyčištění příkopů a propustku, doplnění krytu, drenážní péra, propustek

• oprava a tech.zhodnocení stávající LC U Dvořákova mlýna
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: štěrková
• délka opravovaného úseku: 1,360km
• přibližná nadmořská výška:610m
• současný stav lesní cesty: zanesené krajnice a příkopy, vyjeté koleje a výtluky, místy zvodněnlá
• provozní zdůvodnění: zlepšení povrchu lesní cesty, zajištění dostatečného odvodnění lesní cesty
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení stavby: stržení krajnic, vyčištění příkopů a propustku, doplnění krytu, propustky, skládkoviště

Místo plnění: LS Toužim, revír 4 a 5

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 790 372 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky