Veřejná zakázka: SV Jelení kámen

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6976
Systémové číslo: P16V00000067
Evidenční číslo zadavatele: S936/2016/023
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.01.2016
Nabídku podat do: 08.02.2016 10:00
Otevírání obálek: 08.02.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SV Jelení kámen
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba představuje běžnou údržbu (opravu) štěrkového povrchu v místě stávající lesní cesty. Cesta po opravě, bude mít stejnou niveletu i prostorové uspořádání, jako cesta původní.
Dále budou opraveny propustky a obnoveny zemní příkopy v rámci odvodnění komunikace.
Stavba začíná napojením na stávající lesní síť. Stavba končí napojením na stávající lesní dopravní síť.
Stavba bude probíhat pouze na pozemcích LČR.
Místo plnění: p.p.č 1199/1, k.ú. Fojtka, obec Mníšek, okres Liberec, Liberecký kraj

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 454 628 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky