Veřejná zakázka: Týnský potok PŠ 2014

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6978
Systémové číslo: P16V00000069
Evidenční číslo zadavatele: S952/2015/121
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.12.2015
Nabídku podat do: 17.12.2015 08:00
Otevírání obálek: 17.12.2015 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Týnský potok PŠ 2014
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na úpravu koryta vodního toku Týnský potok km 0,002 - 0,463 v intravilánu města Třebíč. Při povodni v květnu 2014 došlo k poškození stávajícího opevnění koryta toku - příčných prahů, opěrných zdí a dlažeb.
V rámci prací bude provedeno odtěžení sedimentů, dno toku bude zpevněno kamennou rovnaninou 200-500kg na štět. Poškozené příčné prahy budou opraveny a nahrazeny 3 novými z vodostavebního betonu. Poškozené spárování opěrných zdí bude odstraněno a provede se přespárování.


Místo plnění: k.ú.Třebíč - intravilán

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 803 024 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky