Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesní cesty Setuňská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6981
Systémové číslo: P16V00000072
Evidenční číslo zadavatele: S928/2016/014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.01.2016
Nabídku podat do: 11.02.2016 10:00
Otevírání obálek: 11.02.2016 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesní cesty Setuňská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Cílem rekonstrukce je zlepšení stávajícího stavu lesní
cesty kategorie 1L 4,0/30 dl. 1 760 m. Návrh řešení spočívá v zesílení konstrukce na části úseku vrstvou
z kameniva fr. 16/32 s prolitím asfaltem 4kg/m2 a se zavibrováním výplňového kameniva fr. 8/11 a provedení
dvouvrstvého nátěru v celé trase komunikace. Ve vyznačených místech a úsecích bude stávající poškozená nebo
propadlá konstrukce odtěžena, doplněny podkladní vrstvy a nový kryt z penetračního makadamu uzavřený
asfaltovými nátěry. Nevyhovující směrové oblouky budou rozšířeny. Krajnice budou urovnány a zpevněny štěrkodrtí
fr. 0/22, hospodářské sjezdy do lesa zpevněny štěrkodrtí fr. 0/63. Dále se provede prohloubení příkopů, prořezávky
náletů, zpevnění některých sjezdů, obnova propustků včetně čel.
Místo plnění: k.ú. Netolice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 163 694 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Prachatice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky