Veřejná zakázka: Dolní Rozpitý km 0,000 – 3,026

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001829
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 699
Systémové číslo: P15V00000699
Evidenční číslo zadavatele: 007/957/1/45246000-3/2012
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 212615
Počátek běhu lhůt: 30.03.2012
Nabídku podat do: 23.04.2012 08:00
Otevírání obálek: 23.04.2012 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dolní Rozpitý km 0,000 – 3,026
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je obnovení základních parametrů koryta vodoteče v původní - stávající trase koryta toku:
- odstranění povodňových škod z května a června roku 2010,
- bude provedena oprava původních kamenných stupňů, dopadiště, předprahů a prahů,
-2-
- bude provedena oprava břehového opevnění kamennou dlažbou a kamennou rovnaninou.
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Dolní Rozpitý km 0,000-3,026“ zpracované firmou Regioprojekt Brno, s.r.o., P. O., BOX 3, 618 00 Brno.
Stavba bude realizována dle podmínek Souhlasu s provedením ohlášené stavby MěÚ Rožnov pod Radhoštěm č. j. MěÚ/OŽP/55063/2011/VH/Do-231/1 ze dne 7. 12. 2011 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 335 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p. ST Vsetín OPM,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky