Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesní cesty Raitštajg

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6993
Systémové číslo: P16V00000084
Evidenční číslo zadavatele: S928/2016/024
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.01.2016
Nabídku podat do: 12.02.2016 10:00
Otevírání obálek: 12.02.2016 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesní cesty Raitštajg
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Cílem rekonstrukce je zlepšení stávajícího stavu lesní cesty kategorie 2L 3,5/20 dl. 3033 m, š. vozovky 3 m. Ve směrových obloucích je vozovka rozšířená o 0,5 resp. 1 m pro zajištění průjezdu odvozních souprav. Návrh řešení spočívá v obnově krytu vyrovnávací vrstvou štěrkodrti a finální vrstvou mechanicky zpevněného kameniva. Krajnice budou urovnány a zpevněny štěrkodrtí fr. 0/22, hospodářské sjezdy do lesa zpevněny štěrkodrtí fr. 0/63. Dále se provede pročištění příkopů, prořezávky náletů, zpevnění některých sjezdů, obnova a výstavba propustků včetně čel. Důvodem stavby je prodloužení životnosti stávající komunikace a zabránění degradace její konstrukce.
Místo plnění: k.ú. Nová Ves u Protivína

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 076 866 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky