Veřejná zakázka: BP Mikulůvka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 7005
Systémové číslo: P16V00000096
Evidenční číslo zadavatele: 957/2016/001
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.02.2016
Nabídku podat do: 15.02.2016 09:30
Otevírání obálek: 15.02.2016 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Mikulůvka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o údržbu břehového porostu dle projektové dokumentace. Budou odstraněny dřeviny, které jsou ve špatném zdravotním stavu, tvarově a esteticky narušené stromy, dále stromy, které tvoří negativní usměrňovače v korytě vodního toku a stromy představující ohrožení bezpečnosti. Hmota hroubí bude zhotovitelem odkoupena, nevyužitelná dřevní hmota bude kompletně zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Při realizaci je nutno dbát zvýšené bezpečnosti, aby nedošlo k poškození sousedních nemovitostí, místních komunikací a nadzemních vedení v blízkosti vodního toku. Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu.

Vodní tok: Mikulůvka
IDVT: 10205999
ČHP: 4-11-01-078
k. ú.: Mikulůvka
ř. km: 0,100 - 0,300 a 0,635 - 0,760

Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace údržbových prací "BP Mikulůvka", zpracované Ing. Bohumírem Kellerem, Podlesí 362, 757 01 Valašské Meziříčí., IČO: 189572269 a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Mikulůvka

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 111 603 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, Vsetín 75501

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků