Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokementace "Rekonstrukce lesovna Jakule"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7015
Systémové číslo: P16V00000106
Evidenční číslo zadavatele: S928/2015/593
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.01.2016
Nabídku podat do: 03.02.2016 08:00
Otevírání obálek: 03.02.2016 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokementace "Rekonstrukce lesovna Jakule"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci objektu lesovny Jakule v požadovaném stupni a následný výkon autorského dozoru projektanta v průběhu realizace předmětné stavby.

Požadované práce:
- podrobné polohopisné a výškopisné zaměření navazujícího pozemku
- podrobné zaměření stávajícího stavu objektu
- provedení stavebně technického průzkumu za účelem zjištění stavu zabudovaných konstrukcí, vlhkosti, výskytu dřevokazných hub, plísní, hmyzu, výskytu azbestu apod.
- statické posouzení stropních konstrukcí a krovu
- zajištění radonového, geologického a hydrogeologického průzkumu
- zajištění identifikace sítí, případně jejich zaměření a vytýčení
- zpracování projektové dokumentace ve stupni : dokumentace pro stavební říení a dokumentace pro provedení stavby
- zajištění autorského dozoru projektanta v průběhu samotné výstavby
Místo plnění: kraj Jihočeský, okres České Budějovice, obec Nové Hrady, k.ú. Byňov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky s.p., Krajské ředitelství České Budějovice, Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky