Veřejná zakázka: Oprava LC Mnichovice, LS V.Brod

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7020
Systémové číslo: P16V00000111
Evidenční číslo zadavatele: S928/2016/010
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.02.2016
Nabídku podat do: 24.02.2016 10:00
Otevírání obálek: 24.02.2016 11:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Mnichovice, LS V.Brod
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající provozní zpevnění povrchu neodpovídá intenzitě lesní dopravy v lokalitě. Přes lokální opravy převážně v délce několika desítek metrů dochází zvýšenou lesní dopravou k degradaci lesní cesty. Stávající hospodářské propustky jsou zanesené nebo zbořené s nevhodnými kolmými betonovými čely, často v havarijním stavu. Podélné příkopy jsou zanesené a zarostlé náletovými křovinami.
Lesní cesta bude po opravě splňovat kategorii 1L 4,0/30. Šířka jízdního pruhu v přímém úseku bude 3,0 m + 2x 0,5 m krajnice.
Lesní cesta navazuje na stávající místní komunikace o šířce 3,0m. Ve staničení 0,0 m a 1548,50 bude provedeno prosté napojení. Celková délka cesty je 1548,50 m, šíře 4,0 m, vozovka 3,0 m, krajnice 2x0,5 m.
Příčný sklon jednostranný 3 %. Zemní práce spočívají v pročištění stávajích příkopů a odkopání krajnice vozovky, sklony svahu zářezů 1:1,5 , násypů 1:1,5. Zářezové a násypové svahy jsou sesvahovány, nejsou však ohumusovány ani osety travním semenem.

Popis opravy.
- bude provedeno pročištění podélných příkopů dle výkresové části PD tak, aby hloubka příkopu byla min.600 mm pod niveletu vozovky.
- bude provedeno odkopání krajnice, provedení podkladních vrstev a zemní krajnice.
- na trase komunikace jsou v 5% plochy komunikace degradované úseky až na štěrkové spodní vrstvy komunikace. Tyto úseky budou vyčištěny opatřeny spojovacím nástřikem a zalátovaný asfaltobetonem, který výtluk srovná s okolním terénem.
- po takto připravené první fázi bude proveden asfaltový nástřik a provedeno vyrovnání povrchu z ložní vrstvy z asfaltobetonu (ACL 16) v tl.0-80 mm.
- jako finální povrch komunikace bude proveden asfaltový nástřik a položení obrusné vrstvy z asfaltobetonu (ACO 11) tl.50 mm.
- budou provedeny opravy stávajících hospodářských sjezdů bez propustku a s propustkem DN 400 se šikmými čely
- budou provedeny skládky dřeva

Místo plnění: k.ú. Studánky u Vyššího Brodu

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 272 424 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky