Veřejná zakázka: Městecký potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001836
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 703
Systémové číslo: P15V00000703
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/039
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.01.2012
Nabídku podat do: 13.02.2012 14:00
Otevírání obálek: 14.02.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Městecký potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu koryta Městeckého potoka v délce 586 m a jeho levostranného přítoku délky 56 m. Účelem stavby je oprava břehů Městeckého potoka - zdiva a betonového opevnění. Stávající kamenná zeď se v poškozených úsecích doplní a přespáruje. Vybourá se nevyhovující stávající betonové opevnění, vybuduje se nový předložený pas ze žulového obrubníku a rýha se vyplní těžkým záhozem s urovnáním líce. Prorůstající kořeny budou vytrhány i s pařezy. Rozdělení stavby na stavební objekty:
SO 01 Oprava Městeckého potoka
SO 02 Oprava levostranného přítoku Městeckého potoka
SO 03 Zařízení staveniště
Práce budou provedeny dle projektové dokumentace „Městecký potok“, vypracované Ing. Janem Šintákem - I. P. R. E., autorizovaná projekční a inženýrská kancelář, 362 14 Kolová 2. IČO 11386096

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 572 146 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky