Veřejná zakázka: Kameňák ve Vlčkové km 2,431-3,000

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7036
Systémové číslo: P16V00000127
Evidenční číslo zadavatele: S957/2016/005
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.01.2016
Nabídku podat do: 02.02.2016 09:00
Otevírání obálek: 02.02.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kameňák ve Vlčkové km 2,431-3,000
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projektová dokumentace je tvořena třemi stavebními objekty SO1, SO2 a SO 3. Předmětem tohoto výběrového řízení jsou všechny tři stavební objekty.
Předmětem stavby je oprava poškozených a rozplavených konstrukcí podélného i příčného opevnění Kameňáku v intravilánu Vlčkové. Odtěžením sedimentů a opravou stávajícího opevnění i výstavbou nových dnových prahů dojde ke stabilizaci jak trasy, tak podélného sklonu předmětného úseku Kameńáku. V úseku s opěrnými zdmi na obou březích bude zachována stávající šířka koryta. V úseku s levobřežní rovnaninou(ř.km 2,555 – 2,638) bude šířka ve dně 3m. Typy konstrukce stabilizační dnové prahy (betonové a kamenné), zdivo, kamenná rovnanina.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „Kameňák ve Vlčkové km 2,431 – 3,000" zpracované Regioprojektem Brno, s.r.o., Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno, IČO: 00220078, ČKAIT 1004754 a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú.Vlčková

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 841 616 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky