Veřejná zakázka: Přístavba a stavební úpravy objektu pro rekreaci Zadní Alojzov, Branná e.č. 7

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7040
Systémové číslo: P16V00000131
Evidenční číslo zadavatele: S913/2016/031
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 638052
Počátek běhu lhůt: 18.02.2016
Nabídku podat do: 04.03.2016 10:00
Otevírání obálek: 04.03.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přístavba a stavební úpravy objektu pro rekreaci Zadní Alojzov, Branná e.č. 7
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Nová přístavba verandy je řešena jako jednoduchá dřevostavba s výraznými prosklenými plochami v jihovýchodním průčelí. Stavba bude po odstranění části stávající kamenné zídky založena na nově provedené kamenné podezdívce, na kterou naváže úprava venkovního schodiště. S ohledem na rozdíl úrovně podlahy přízemí a terénu u vstupu budou kromě venkovního schodiště součástí verandy vyrovnávací schodišťové stupně a schod před chodbou u vnitřního schodiště. Zastřešení verandy je navrženo prodloužením přilehlé části stávající sedlové střechy v mírnějším sklonu od úrovně pozednice. Toto prodloužení bude protaženo i nad navazující předsazenou část budovy. Původní zdivo zádveří bude vybouráno a nahrazeno novým s lepšími tepelně technickými parametry. Místnost bude doplněna oknem pro přirozené osvětlení a větrání. Pro zvětšení světlé výšky místností v podkroví je navržen zásah do nosných konstrukcí krovu (úprava vazných trámů) tak, aby došlo ke snížení výškové úrovně převážně části podlah. Tento zásah předpokládá vložení nosného profilu mezi stávající stropní trámy a potřebné prodloužení stávajících sloupků krovu. Navrhované úpravy podlahy podkroví umožní kontrolu a ověření technického stavu vlastních stropních trámů, jejich chemické ošetření a případné zesílení. Nově navrhované příčky v přízemí budou vyzděny z porobetonových tvárnic, v podkroví budou příčky montované sádrokartonové. V koupelnách, na hygienických zařízeních, v úklidové komoře a za linkou v kuchyňce budou stěny doplněny keramickými obklady. Pro výhodnější využití místnosti budou v zasedací místnosti vybourány niky pro osazení otopných těles. V současnosti nevyužívané komínové těleso bude vybouráno, druhý funkční komín, pro napojení krbu v přízemí, zůstává zachován. V jednotlivých místnostech v celé budově budou provedeny nové nášlapné vrstvy podlah převážně z keramické dlažby, v pokojích ubytovacích jednotek bude přírodní linoleum. Stávající okna a budou odstraněna a nahrazena novými dřevěnými v provedení EURO, shodně budou řešeny i nové vstupní dveře. Pro prosvětlení a přímé větrání koupelny ubytovací jednotky v podkroví bude ve střešní rovině osazeno střešní okno VELUX. Všechny vnitřní dveře budou nové dřevěné s obložkovými zárubněmi. U zadního vstupu bude osazena mříž. Celý objekt bude doplněn kontaktním zateplovacím systémem. Stávající plechová krytina, tvořená hliníkovými šablonami, zůstane zachována, bude provedeno pouze její doplnění v místě zrušeného komínu, přemístěného výlezového otvoru a nově navrženého střešního okna. Pro dosažení potřebných tepelně technických parametrů střešního pláště a získání prostorových parametrů pro navrženou dispozici bude nutno provést odstranění bočních montovaných stěn podél obvodového zdiva a šikmých částí stropní konstrukce. Tyto konstrukce budou provedeny nově s vložením potřebné tepelné izolace.
Místo plnění: Branná e. č. 7, stavební parc. č. 241 a parc. č. 3093 k.ú. Branná u Šumperka

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 788 285 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky