Veřejná zakázka: LC Bunkrovka Mladkovská PD a AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7057
Systémové číslo: P16V00000148
Evidenční číslo zadavatele: S919/2016/014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.01.2016
Nabídku podat do: 01.02.2016 10:45
Otevírání obálek: 01.02.2016 10:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Bunkrovka Mladkovská PD a AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o projektovou dokumentaci na rekonstrukci LC typu 1L o celkové délce 7.280 m. Obrusná vrstva vozovky je tvořena z PM, podkladní vrstva je nerovnoměrného charakteru (tl. 50 - 350 mm) a je tvořena místy HDK32/63, místy ŠD 0/32, 0/63, lokálně lomový kámen.
Rekonstrukcí dojde ke kompletnímu obnovení povrchového odvodnění – pročištění všech stávajících příkopů, pročištění stávajících propustků.
Trasa bude rozdělena na dva úseky: Úsek č. 1 (km 0,000 – 1,150, u obce Mladkov) – dojde ke stržení zvýšených zemních krajnic, k očištění povrchu, nanesení spojovacího postřiku a položení vyrovnávací podkladní vrstvy z ACP 16+ průměrné tl. 50 mm. Dál bude povrch očištěn, nanesen spojovací postřik a položena obrusná vrstva z ACO 11 v tl. 40 mm. Nezpevněné krajnice ze ŠD, popřípadě z R – materiálu.
Úsek č. 2 (km 1,150 – 7,280) – dojde ke stržení zvýšených zemních krajnic, popřípadě středu LC, k očištění povrchu tlakovou vodou – očištění povrchu musí být provedeno v největší možné míře. Stávající kryt bude rozemlet, např. zemní frézou, na hloubku cca 100 mm. Dojde k doplnění této vrstvy vhodným kamenivem (ŠD frakce 0/32), popřípadě R – materiálem, reprofilace a zhutnění do požadované výšky (tl. vrstvy 50 – 150 mm). Dojde k nanesení infiltračního postřiku a k položení podkladní vrstvy z ACP 16+ tl. 50 mm. Na to bude nanesen spojovací postřik a položena obrusná vrstva z ACO 11 tl. 40 mm. Opět budou provedeny nezpevněné krajnice ze ŠD, popřípadě R – materiálu.

Místo plnění: 696994 - Mladkov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 343 118 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Choceň, Za drahou 191, 51721 Týniště nad Orlicí

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky