Veřejná zakázka: Bílá Voda, km 2,570-3,260 - SO 03

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001858
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 706
Systémové číslo: P15V00000706
Evidenční číslo zadavatele: S957/2012/016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.06.2012
Nabídku podat do: 22.06.2012 09:00
Otevírání obálek: 22.06.2012 09:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bílá Voda, km 2,570-3,260 - SO 03
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o provedení údržbových prací (opravy) stávající technické úpravy koryta vodního toku v km 2,960-3,033 – v rámci zpracované projektové dokumentace označen jako SO 03. Bude provedeno odstranění uložených nánosů z průtočného profilu koryta toku, očištění opevnění – dlažeb a opěrných zdí z lomového kamen na MC, vysekání narušených spár a přespárování. Na PB ve st. 0,028 77-0,044 60 bude stávající opěrná zeď rozebrána a zpětně vyzděna dle původních technických parametrů. Stavební akce je hrazena z vlastních finančních prostředků Lesů ČR,s.p.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 480 452 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky