Veřejná zakázka: BP Hrazený potok řkm 0,500-2,550

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7063
Systémové číslo: P16V00000154
Evidenční číslo zadavatele: 955/2016/007
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.02.2016
Nabídku podat do: 07.03.2016 12:00
Otevírání obálek: 07.03.2016 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Hrazený potok řkm 0,500-2,550
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je péče o břehový porost Hrazeného potoka (IDVT 10239665; délka úseku 2,200 km) a jeho pravostranného přítoku (IDVT 10279631; délka úseku 0,265 km) v extravilánu, v k.ú. Labuť.
V rámci akce bude provedeno pokácení 293 ks stromů a vývratů (102 ks do 10 cm, 173 ks do 30 cm, 16 ks do 50 cm, 2 ks do 70 cm) a odstraněno 424 m2 křovin. Dřevní hmota hroubí bude odkoupena zhotovitelem. Dřevní hmota nehroubí a hmota napadená onemocněním Phytophthora alni bude spálena na hromadách mimo obec.
V rámci akce bude dále provedena dosadba břehového prostu v počtu 137 ks stromů a 65 ks křovin, včetně zajištění ochrany dřevin.
Kru
Místo plnění: okres Tachov, k.ú. Labuť, Hrazený potok a jeho prav. přítok

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 202 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p. - Správa toků - oblast povodí Berounky, Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky