Veřejná zakázka: LC Mordová rokle

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7077
Systémové číslo: P16V00000168
Evidenční číslo zadavatele: S936/2016/063
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 638182
Počátek běhu lhůt: 03.03.2016
Nabídku podat do: 18.03.2016 10:00
Otevírání obálek: 18.03.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Mordová rokle
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Celková délka úseku je cca 1355m a 188m. Cílem navržených
stavebních úprav je technické zhodnocení predmetné stavby v min.tríde 2L-3L 3,5/30 s doplnením podélného a prícného odvodnení. Lesní cesta je navržena v kategorii 2L (km 0,000-0,940) pro prujezd odvozních souprav a v kategorii 3L (0,940-1,355 a 0,000-0,188) pro prujezd vyvážecích souprav a osobních automobilu zamestnancu LCR v rámci jejich pracovních cinností. Základní šírka komunikace ciní 2,5m bez rozšírení v obloucích. V obloucích je cesta rozšírena dle požadovaných parametru pro prujezd lesní techniky dle normy CSN 736108 (v km 0,000-0,940 c=9, v km 0,940-1,355 c=7). Komunikace je lemována násypovými a výkopovými svahy. Maximální podélný sklon ciní v úseku 0,000-0,940 normových 12%. Ve zbývajících úsecích dosahuje maximální
podélný sklon hodnoty 18%. Základní sklon komunikace je jednostranný 4%. Sklon krajnice je 8%. Kryt lesní cesty bude proveden z žulového rozpadu fr.0/22mm v množství 35 kg/m2, podkladní vrstva z predrceného odvalu/drti fr.0/63mm v tl.150mm a ochranná vrstva z predrceného odvalu/drti fr.63/125 v tl.250mm. V km 0,750 bude zrízena manipulacní plocha o rozmerech cca 25,0x10,0m (bez výjezdových klínu).
Konec úseku bude tvoren úvratovým obratištem (v km 1,355 a 0,188). Navržený systém odvodnení lesní cesty svodnicemi vyžaduje (s ohledem na podélné sklony) pravidelné prohlídky a procištení. Zanesený odvodnovací systém nemuže správne plnit svou funkci a muže tak docházet k negativní kumulaci povrchových vod s následným silným erozním úcinkem na teleso lesní cesty.
Místo plnění: k.ú. Kateřinky u Liberce, obec Liberec, okres Liberec, Liberecký kraj

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 160 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky