Veřejná zakázka: Lomský potok - Hlinné

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001868
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 708
Systémové číslo: P15V00000708
Evidenční číslo zadavatele: S953/2012/035
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.06.2012
Nabídku podat do: 26.06.2012 10:00
Otevírání obálek: 26.06.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lomský potok - Hlinné
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu koryta Lomského potoka, které se nachází v intravilánu obce Hlinné. Koryto je opevněno kamennou zdí, která je v havarijním stavu. Tato bude opravena a budou asanovány kaverny nacházející se v patě zdi. V ř.km 2,250 bude opravena pravobřežní nátrž.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 378 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p., STOPL Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky