Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Buková stráň a LC Druhý příkop

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7089
Systémové číslo: P16V00000180
Evidenční číslo zadavatele: S936/2016/043
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 631387
Počátek běhu lhůt: 08.03.2016
Nabídku podat do: 31.03.2016 10:00
Otevírání obálek: 31.03.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Buková stráň a LC Druhý příkop
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětná dokumentace pro stavební povolení (DSP) řeší rekonstrukci lesní cesty Buková stráň (v k.ú.
Vlčice u Trutnova). Předpokládá se obnova celé konstrukce vozovky LC a to včetně úpravy odvodnění a
dořešení trubních propustků a svodnic.
Podle rozdělení lesních cest se jedná o lesní cestu 3.třídy (3L – 3,5/15), jako přibližovací cestu,
sloužící k vyvážení a přibližování dříví, sjízdné pro traktory, speciální vyvážecí a přibližovací
prostředky (bez možnosti průjezdu nákladních vozidel s návěsy). Minimální volná šířka lesní cesty je
3,00 m, omezujícím faktorem je podélný sklon, únosnost podložních zemin a jejich náchylnost k erozi.
Návrhová rychlost se předpokládá 15 km/hod (dle přílohy „C“ ČSN 73 6108).
Celková délka lesní cesty Buková stráň činí 870,02 m. LC je rozdělena na čtyři úseky.
1. úsek má délku 437,00 m, 2. úsek je délky 30,06 m, 3. úsek má délku 350,00 m a 4. úsek je délky
52,96 m.
Lesní cesta bude zasahovat pozemky p.p.č. 3151 a p.p.č. 3150, vše v k.ú. Vlčice u Trutnova.

Předkládaná dokumentace pro stavební povolení (DSP) řeší rekonstrukci lesní cesty Druhý příkop v k.ú.
Horní Staré Město, Hrádeček , Kalná Voda. Předpokládá obnovu celé konstrukce vozovky LC a to
včetně úpravy odvodnění a dořešení trubních propustků a svodnic.
Podle rozdělení lesních cest se jedná o lesní cestu 3.třídy (3L – 3,5/15), jako přibližovací cestu, sloužící
k vyvážení a přibližování dříví, sjízdné pro traktory, speciální vyvážecí a přibližovací prostředky (bez
možnosti průjezdu nákladních vozidel s návěsy). Minimální volná šířka lesní cesty je 3,00 m,
omezujícím faktorem je podélný sklon, únosnost podložních zemin a jejich náchylnost k erozi.
Lesní cesta Druhý příkop je rozdělena na dva úseky (úsek 1 - komunikace „A“ a úsek 2 -
komunikace „B“). Úsek 1 má délku 808,15 m, úsek 2 je délky 1.895,20 m.
Návrhová rychlost se předpokládá 15 km/hod (dle přílohy „C“ ČSN 73 6108).
Celková délka lesní cesty Druhý příkop činí 2.704,35 m.Doplňující informace ke zveřejnění: Od smlouvy bylo odstoupeno v souladu se smluvními podmínkami.

Místo plnění: k.ú. Horní Staré Město, k.ú. Hrádeček, k.ú. Kalná Voda, k.ú. Vlčice u Trutnova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 266 528 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky