Veřejná zakázka: Oprava a stavební úpravy LC Velký háj- realizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7113
Systémové číslo: P16V00000204
Evidenční číslo zadavatele: S921/2016/048
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.02.2016
Nabídku podat do: 09.03.2016 10:00
Otevírání obálek: 09.03.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a stavební úpravy LC Velký háj- realizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem je provedení oprav a údržby vč. drobných stavebních úprav stávající z části zpevněné přibližovací lesní cesty, která splní parametry cesty kategorie 3L 3,0/15 s prvky odvodnění a bude plně vyhovovat současným provozním potřebám lesnického provozu. Na řešenou LC navazují stávající linky.
Technické řešení stavby je naprojektováno dle normy ČSN 736108. Požadavkem investora je provedení opravy a údržbu přibližovací lesní komunikace s jednostranným příčným sklonem 3,0 %, šířky 2,0 m a s oboustrannými krajnicemi šířky 0,5 m (se shodnou konstrukcí vozovky a příčným sklonem), s odvodněním do lesního porostu. V místech, kde si to vyžádají místní podmínky budou pro odvod vody použity prvky příčného odvodnění (ocelové svodnice od oficiálních výrobců) s navazujícími odvodňovacími žebry do blízkého příkopu v porostu, které budou u hrany vozovky vyplněny štěrkem.
V místech potřeby budou obnoveny či upraveny hospodářské sjezdy na stávající lesní cesty a linky. Sjezdy se nacházejí v km 0,036; 0,057; 0,212; 0,276 a 0,308. V km 0,309 vpravo ve směru staničení bude postaveno úvraťové obratiště, které bude sloužit po dobu výstavby hráze i pro potřeby lesnické mechanizace. Součástí bude i stavební úprava (výměna) stávajícího propustku v km 0,010 (investiční část), který slouží pro průtok trvale tekoucího vodního toků s minimálním průtokem. Trubní propust bude zhotoven z železobet. trubek DN 600 mm s obetonováním, šikmými čely z kamenné dlažby. Vtok a výtok i propustku bude též zpevněn kamennou dlažbou, začátek a konec bude navíc zpevněn prahem, aby nedocházelo k jejími narušování. Zemní práce budou zahrnovat odtěžení neúnosných a znehodnocených vrstev stávající konstrukce a vybudování odvodňovacích rýh. Pro opravy konstrukce vozovky a HS je použito minerální kamenivo, v konstrukčních vrstvách odpovídajících daným normám, s ohledem na dostupnost jednotlivých frakcí kameniva v blízkých lomů ( Čeňkov, Klecany). Nebude používané recyklované kamenivo, příp. betonový či živičný recyklát, apod.

Místo plnění: pozemek p.č. 295/1 k.ú. Odolena Voda, obec Odolena Voda, Středočeský kraj.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 773 481 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha-východ

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Brandýs nad Labem - sekretariát

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky